Parkování a občerstvení

Naše okolí
Skalní hrad a poustevna Sloup

Odkaz na web Odkaz na mapy

Památkově chráněný objekt

Prostory a objekty, které skála v současnosti nabízí, jsou již převážně novověké, odrážející jiné role, které hrály od doby svého vzniku, tedy od konce 17. století. Je proto otázka, zda tuto památku označovat za hradní objekt.

Značně erodovaný pískovcový suk se svislými až převislými stěnami a rozlehlým horním plató ve výšce přes 30 m nad okolním terénem. Délka skály činí necelých 100 m a šířka asi 60 m. Skála byla v průběhu historie lidmi značně přizpůsobována a postupně doplňována o další objekty.

Skalní hrad a poustevna Sloup je památkově chráněný objekt, registrovaný pod evidenčním rejstříkovým číslem 41659/5-3264.